Close

Kan Crossfit bota Cancerpatienter?

Posted on by Nils Wirell

Bild från: http://genome.fieldofscience.com/

Bild från: http://genome.fieldofscience.com/

En extrem, förlamande trötthet, som inte går att vila sig fri ifrån. Så beskrivs fatigue, som är det medicinska namnet för den utmattning och sjukdomskänsla många cancerpatienter drabbas av under sin sjukdom och behandling. 

Vad fatigue kommer i från är inte klarlagt. Man tror att det beror på cellgiftsbehandlingen. Olika personer har dock helt olika respons och får därför en helt olik trötthetsgrad. 

”Ta det lugnt och vila” har varit den traditionella uppmaningen till den som behandlas för cancer. Men vila hjälper inte mot fatigue, och på senare år har det kommit nya rön som tyder på att det är tvärt om – att fysisk aktivitet har positiv effekt.

Det finns en viss rädsla för hård träning under behandling, både hos patienter och sjukvårdspersonal. Bland annat beror det på att en del cytostatika kan påverka hjärtat. Forskningsinstitutet Cochrane Collaborations har i en genomgång av forskningen på området kommit fram till att det inte är riskabelt att träna under', men det saknas kunskap om hur hårt det är lämpligt att träna, och hur patienterna ska motiveras att göra det på ett uthålligt vis.

Kan påverka tumörtillväxt

Effekten av träningen ska sedan analyseras på alla upptänkliga sätt. Hur påverkas trötthet, livskvalitet och sinnesstämning? Följer patienterna sin behandlingsplan och vilka biverkningar får de? Hur snabbt kommer de tillbaka till sitt vardagsliv och arbete?

Eftersom experimentell forskning och djurstudier har visat att fysisk aktivitet kan bromsa tumörtillväxt tittar forskarna på hur sjukdomsförloppet påverkas. De vill också använda molekylärbiologiska metoder för att se vilka mekanismer som ligger bakom den extrema tröttheten, och hur de kan kopplas till träning. Det ska ske genom att studera patienternas arvsanlag och hur olika inflammatoriska markörer påverkas av träningen. Kanske påverkas risken för fatigue av patientens genetiska profil och nivån av inflammatoriska ämnen i kroppen.

Våra reflektioner

Vi hävdar ju inte på något sätt vara experter i detta ämne. Men att Paleo är fokuserat på dämpa inflamatoriska tillstånd är ju inte något nytt. Kan man dessutom kombinera detta med högintensiv träning upp till 80% av maxpuls (Crossfit) så har man ju ett väldigt
intressant recept för att mildra cancerns effekt och kanske till och med 

"fysisk aktivitet kan bromsa tumörtillväxt"

Det är med andra ord, totalt håll i huvudet att inte träna och kan man dessutom supplementera detta med en hälsosam kost så är det i värsta fall positivt för din hälsa och i extrema fall kan det kanske rädda ditt liv.